แผ่นรองซับ / แผ่นรองเย็น

แผ่นรองซับแบบใช้ซ้ำได้ และแผ่นรองเย็นจาก Forever Corp ประหยัดกว่าในระยะยาว กับผลิตภัณฑ์ที่ใช้ได้เป็นปี ลดขยะ เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ช่วยลดโลกร้อน

รองรับการชำระเงินผ่านการโอน และเก็บเงินปลายทาง